Zakodowany ruch drogowy w 2a

7.jpg

Zakodowany ruch drogowy w 2a. Dzisiaj do wykonania kolejnego zadania zostaliśmy podzieleni na 3 grupy. Jedna grupa pracowała w aplikacji genialna.ly, druga na macie do kodowania, a trzecia na kartach pracy. Na koniec podzieleni na dwa zespoły układaliśmy na matach dowolny środek lokomocji. W trakcie zajęć przypominaliśmy zasady obowiązujące podczas przechodzenia na drugą stronę ulicy.

Powrót na początek strony