Szkolny Klub Europejski

ske1.png


Szkolny Klub Europejski w naszej Szkole w roku szkolnym 2020/2021

 pdf.png (pobierz plik)


ske.jpg

 

Szkolny Konkurs Wiedzy O Wielkiej Brytanii -  Zakres wiedzy (kliknij)Plan pracy

Szkolnego Klubu Europejskiego

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Puławach

na rok szkolny 2016/2017

Przewodnicząca: Małgorzata Ziemska
Nauczyciele współpracujący:  Barbara Pieńkowska,
Magdalena Kulik, Iwona Lisowska, Joanna Chałkowska

Przynależność naszego kraju do wielkiej „Europy Ojczyzn” wymaga ukształtowania w nowym społeczeństwie nowych postaw wobec tych, którzy zamieszkują kraje wspólnoty. Obywatel Europy powinien nie tylko znać dobrze swoją ojczyznę, ale być  obywatelem bez uprzedzeń.

PRAWDZIWYM  EUROPEJCZYKIEM  JEST  TEN, KTO SIĘ NIGDY NIE ZNIECHĘCA”

P.H. Spaak Ce

Działalność Szkolnego Klubu Europejskiego w naszej szkole jest formą współpracy nauczycieli i uczniów. SKE działa podobnie jak różnego rodzaju koła zainteresowań.

Zdobyta wiedza i doświadczenie mogą okazać się pomocne w kontynuowaniu dalszej nauki w kolejnych etapach szkolnych.

Naczelnym zadaniem Szkolnego Klubu Europejskiego jest pogłębianie wiedzy europejskiej.

Za cel podejmujemy upowszechnianiem wiedzy o Europie – państwach, historii, geografii, sztuce, nauce, sławnych ludziach, instytucjach i organizacjach, integracji europejskiej wśród członków klubu i innych uczniów szkoły, a także miejscowości czy regionie.

 Poprzez swoją działalność, SKE przyjmuje za zadanie uczyć  młodych ludzi aktywności, tolerancji, szacunku dla różnic kulturowych i odmienności innych narodów, umiejętności

PODSTAWOWE CELE KLUBU:
-zdobywanie wiedzy o krajach Europy w aspektach: geografii, historii, gospodarki, kultury i tradycji,
-szerzenie wiedzy na temat powiązań Polski z państwami europejskimi,
-ukazanie roli jaką nasz kraj odegrał i odgrywa w procesach zachodzących na kontynencie,
-propagowanie postaw proeuropejskich w oparciu o własną kulturę i tradycję,
-rozwijanie rozumienia pojęć: tożsamość europejska, tolerancja, prawa człowieka,
-budowanie wśród uczniów poczucia własnej godności, patriotyzmu i dumy z osiągnięć regionu, ojczyzny, Europy,
-pobudzanie kreatywności, twórczego rozwiązywania problemów, własnej inicjatywy,
-zintegrowanie uczniów zainteresowanych problematyką europejską,
-rozwijanie w uczniach tolerancji i szacunku dla kultur i odrębności innych narodów.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- propagowanie kampanii informacyjnej (plakaty, spotkania, wystawy na tablicy o Unii Europejskiej),
- zbieranie informacji o instytucjach UE,
- korzystanie z Internetu,
- organizacja Dnia Europejskiego,
- gromadzenie aktualnych informacji o regionie, Polsce i Europie,
- rozwijanie zainteresowań uczniów i wdrażanie do samodzielnego zdobywania wiadomości,

- rozwijanie samodzielnego myślenia uczniów,

- zdobywanie umiejętności potrzebnych w życiu codziennym, np.: korzystanie z multimedialnych źródeł informacji,

- nabywanie nawyku porządnej i starannej pracy,

- nabywanie szacunku dla ludzkich osiągnięć naukowych.

PLANOWANE DZIAŁANIA:

- współpraca partnerska ze szkołami w krajach UE w ramach programu E-Twinning;

- Brexit widziany naszymi oczami;

- Halloween – tradycje w Europie; konkurs na najciekawszą maskę Halloweenową;

- Europejskie rebusy (Co pokazuje zdjęcie? Odpowiedzią jest rozwiązanie rebusa.);

- Wielkoformatowe kartki Bożonarodzeniowe; tradycje Świąt w UE;

- Co ma w worku Święty Mikołaj? – nazwy zabawek w różnych językach;

- Kuchnie świata - potrawy i menu europejskie;

- Walentynki – dlaczego? jak? dla kogo?

- Wielkanoc u europejskich przyjaciół;

- Chrońmy Europejską Przyrodę – rezerwaty i parki narodowe w UE;

- Ja jako Polak i Europejczyk – prezentacja prac uczniów, na których przedstawiają siebie i swoje związki z europejską wspólnotą;

- Europejskie Uniwersytety i Nagrody Nobla;

- Dni narodowe innych krajów;

- Dni Bezpiecznego Internetu – zwrócenie uwagi na możliwości porozumiewania się z innymi rówieśnikami z państw unijnych dzięki wykorzystaniu w bezpieczny sposób komunikacji elektronicznej;

- współpraca z zespołem do spraw Promocji Zdrowia, w ramach której promowany będzie zdrowy styl odżywiania się i życia, łącząc wiedzę z nauką języka angielskiego.

Na spotkaniach uczniowie mogą przedstawiać swoje pomysły związane z działalnością Klubu, dzielić się swoją wiedzą na temat krajów należących do Unii Europejskiej, prezentować zdobyte materiały i ciekawostki o krajach Unijnych, zapoznawać się z  najważniejszymi zagadnieniami związanymi z tematyką UE, na bieżąco śledzić aktualności w Internecie w Centrum Multimedialnym biblioteki szkolnej, tak by spotkania i wykonywane zadania dawały uczniom dużą satysfakcję oraz  poczucie więzi i przynależności do UE.

Plan pracy opracowała przewodnicząca SKE:

Małgorzata Ziemska

Powrót na początek strony