Hymn szkoły

  
 
Słowa i muzyka: Renata Syta

Hymn Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach
1. Są pytania wciąż stawiane
Udzielane odpowiedzi
Są przestrzenie niezbadane
Które umysł ludzki śledzi
Co dzień rano dzień nas budzi
Aby żyć dla innych ludzi

Ref.
To co dobre
To co piękne
Co buduje i rozwija
Niechaj w sercach naszych wzrasta
I wspólnemu dobru sprzyja
Co szlachetnie uczynione
Niech udziałem naszym będzie
Zapał, uśmiech, rada, przyjaźń
Dzisiaj...tutaj...jutro...wszędzie

2. Wolność dana i zadana
Nie jest sprawą zgoła prostą
Trzeba o nią mężnie walczyć
Tak jak PATRON nasz KOŚCIUSZKO
Są wartości tak niezmienne
Jak następstwo nocy po dniu
Powrót na początek strony