Historia szkoły

Rok 1999 - przedostatni rok tysiąclecia jest znamiennym w historii naszej szkoły. Obchodziliśmy bowiem 65 rocznicę nadania po raz pierwszy "Jedynce" imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 25-lecie nadania szkole im. Tadeusza Kościuszki.
Jest to również ostatni rok pracy szkoły funkcjonującej w ośmioletnim systemie kształcenia.
Korzenie istnienia szkoły sięgają daleko w przeszłość, o której świadczą dokumenty w postaci arkuszy ocen, świadectw szkolnych i znajdujących się na nich pieczęci.
Zachowały się dwa świadectwa szkolne z 1929 roku i 1931 roku, które znajdują się na wystawie w Muzeum Oświatowym w Puławach. W nagłówku pierwszego świadectwa jest: ”Szkoła Powszechna Nr 1 w Puławach”, zaś na drugim - ”7 - klasowa szkoła męska Nr 1 w Puławach”. Do roku 1934 szkoła mieściła się w budynku przy ul. Polnej.
Jedynie na zasadzie prawdopodobieństwa można twierdzić, iż zaczęła funkcjonować w latach 1915 - 1917. Również na pieczęci odbitej na zestawieniu ocen w roku 1933 widnieje napis: ”Kierownictwo Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 1 w Puławach pow. Puławy”. Wątpliwości dotyczą także imienia szkoły. Na zbiorowym arkuszu księgi ocen w roku szkolnym 1932/33 widoczny jest napis: ”7 - klasowa Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z polskim językiem nauczania w Puławach”.

KIEROWNICY - DYREKTORZY SZKOŁY:

 • 1934 - 1939 - Julian Mamczur
 • 1939 - inspektor Franciszek Świgost powierza Helenie Stachowicz zastępstwo kierownika szkoły.
 • 1940 - 1944 - Włodzimierz Golec
 • 1944 - 1947 - Julian Mamczur (p.o.)
 • 18 II 1947 - 30 VI 1948 - Wacław Majchert (p.o)
 • 1 IX 1948 - 30 X 1950 - Stanisław Darewicz (p.o.)
 • 1 VIII 1950 - 31 VIII 1952 - Eugeniusz Piątkowski (p.o.)
 • 1 IX 1952 - 31 VII 1953 - Adela Jurkowa
 • 1 IX 1953 - 30 VI 1955 - Stanisław Paszt
 • 1 IX 1955 - 31 VIII 1959 - Adela Jurkowa
 • 1 IX 1959 - 31 VIII 1990 - Witold Chmielewski
 • 1 IX 1990 - 15 III 2001 - Waldemar Rejmak
 • 16 III 2001 - 31 VIII 2002 - Małgorzata Pakuła (p.o.)
 • 1 IX 2002 – 31 VIII 2007 - Danuta Wójcik
 • Od 1.IX 2007 – do chwili obecnej Małgorzata Pakuła

W latach sześćdziesiątych szybka rozbudowa miasta, w związku z budową zakładów azotowych spowodowała, że dotychczasowy budynek szkoły stał się za mały i niewystarczający dla potrzeb uczącej się młodzieży.
W dniu 4 maja 1964 roku nastąpiło wmurowanie aktu erekcyjnego i rozpoczęła się budowa nowego gmachu szkoły.
Nowy budynek został przekazany Szkole Podstawowej Nr 1 pierwszego września 1965 r., w tym też roku został przekazany sztandar ufundowany przez Puławskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego w Michałówce.
Rok szkolny 1980/81 to rok pełen wydarzeń w dziejach narodu polskiego. Nie ominęły one polskiej oświaty, a tym samym i naszej szkoły.
W roku 1984 obchodziliśmy X rocznicę nadania szkole imienia Tadeusza Kościuszki.
Rok 1986/87 przyniósł wiele radości uczniom, gdyż zostały ukończone prace nad rozbudową obiektów szkolnych. Do użytku oddano boisko asfaltowe, bieżnie, skocznie i boisko do gry w piłkę.
Jednak praca w szkole była trudna. Lekcje w r. szk. 1988/89 rozpoczynały się o godz. 7.30, a kończyły się o godz. 16.00. Nadzieją na poprawę sytuacji było oddanie szkole dodatkowego budynku dla klas młodszych, przy ul. J. Słowackiego.
Przygotowania do rozpoczęcia nauki w „nowej szkole” trwały od lipca. Obowiązek przygotowania budynku spadł na ręce wicedyrektora szkoły pani Marianny Jonak, nauczycielki nauczania początkowego i rodziców, którzy pracowali bardzo ofiarnie.
340 uczniów pod kierunkiem 12 nauczycieli rozpoczęło naukę 11 XII 1989 r. Działała też świetlica szkolna i stołówka.
Uroczystość poświęcenia szkoły dokonał ks. Stanisław Kryszczuk wikariusz parafii Św. Brata Alberta.
Rok szkolny 1990/91 był rokiem przełomowym w oświacie. Zwiększyła się skala ocen za postępy w nauce (od 1 do 6). Ponownie wróciła do szkół religia, której uczył ks. Janusz Kozłowski, wikariusz z parafii Św. Brata Alberta, znany dobrze w kręgach literackich.
1 września 1990 roku zostaje wprowadzony do programu klas V język angielski. W 1993 wszystkie klasy od V - VIII zostają objęte nauką jęz. angielskiego.
Szkoła w latach 1993 - 1999 została zmodernizowana; dzięki przebudowie powstała druga sala gimnastyczna, pracownia komputerowa, gabinet pedagoga, sekretariat, zaplecze biologii. Wykonano kapitalny remont łazienek, sal gimnastycznych, wymieniono okna we wszystkich pomieszczeniach. Została wyremontowana i nowocześnie wyposażona kuchnia i stołówka szkolna.
Nasza placówka jako jedna z pierwszych szkół podstawowych w Puławach może się pochwalić nowocześnie urządzoną pracownią informatyczną, wciąż wzbogacaną w nowy sprzęt wysokiej klasy.
Decyzją Rady Miasta dn. 25.02.1999 r. obwód Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki został zwiększony o dotychczasowy obwód Szkoły Podstawowej Nr 9.

Powrót na początek strony