Projekt The Values of Living Together #eTwEC

b6b801d1_500.jpg

W roku szkolnym 2021/2022 grupa uczniów z klasy 8c uczestniczyła w międzynarodowym projekcie eTwinning The Values of Living Together #eTwEC pod opieką p. Beaty Wójcik

CELE PROJEKTU

  1. Pokazanie uczniom istoty wartości wspólnego życia
  2. Porozumiewanie się między rówieśnikami w całej Europie
  3. Doskonalenie języków obcych i języka ojczystego
  4. Pokazanie wartości świadomego i aktywnego obywatelstwa
  5. Wprowadzanie wspólnych światowych wartości wspólnego życia poprzez tematy obywatelskie
  6. Realizowanie pomysłów niezbędnych do budowy lepszej planety i społeczeństwa
  7. Umożliwienie zarówno nauczycielom, jak i uczniom podnoszenia swoich kompetencji i kreatywności poprzez zachęcanie ich do korzystania z narzędzi cyfrowych
  8. Zwiększenie motywacji i współpracy

Rezultaty naszego projektu można obejrzeć na przygotowanym przez nas filmie

 
Powrót na początek strony