Sprawozdanie z działań szkoły dotyczące Dnia Bezpiecznego Internetu w roku szkolnym 2023/2024

dbi2416.jpg

Dzień Bezpiecznego Internetu – święto obchodzone w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

W tym roku ten dzień  przypadał na 6 lutego, ale jego obchody w formie różnych inicjatyw edukacyjnych zaplanowane były do końca marca 2024.

Obchody DBI w naszej szkole rozpoczęliśmy 12 stycznia 2024 r. spotkaniem dla uczniów z klas IV, V, VI, VII z przedstawicielką Powiatowej Komendy Policji w Puławach. Pogadanka dotyczyła bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu, najczęstszych zagrożeń, na jakie narażone są dzieci oraz sposobów ochrony przed tymi niebezpieczeństwami. Spotkanie wzbogacone było prezentacją multimedialną.

Uczniowie na lekcjach informatyki, zajęciach z wychowawcą, na zajęciach kształtujących, oraz podczas zajęć świetlicowych pogłębiali swoje wiadomości na temat sieci. Celem zajęć było wskazanie pozytywnych stron internetu, ale również i negatywnych, tak aby świadomość uczniów związana z istniejącymi zagrożeniami wzrastała.

Podczas tych zajęć wykorzystywano materiały ze stron internetowych https://www.saferinternet.pl/,  https://cik.uke.gov.pl/https://sieciaki.pl/, fimiki z YouTube. Były to lekcje i webinary, filmiki z poradami i ostrzeżeniami.

Klasy młodsze wzięły udział w następujących lekcjach online:

„Sieciaki – pięć zasad bezpieczeństwa”

„Sieciaki – internet bez przesady”

„Sieciaki – poznaj bezpieczny internet!”

„Z internetem świat jest bliski”

„Mój cyfrowy ślad w internecie”

oraz wysłuchali webinaru „To tylko żart!” Czy na pewno? O cyberprzemocy rówieśniczej.

Poznali pojęcia: internet, internauta, netykieta, wyszukiwali informacje w internecie, korzystali z Wikipedii.

Wykonywali rysunki dotyczące zasad bezpieczeństwa w sieci.

W klasach 4 uczniowie zgłębiali historię internetu, poznali definicje przeglądarki  internetowej, wyszukiwarki internetowej, korzystali z Google Maps, słowników internetowych, Wikipedii oraz poznali zasady korzystania z obrazów znajdujących się w internecie.

Brali udział w lekcji online „Ciało nie określa”. Zajęcia były poświęcone problemowi postrzegania innych ludzi na podstawie wyglądu. Dzieci dowiedziały się, że dużo ważniejsze są wartości takie jak: wiedza, zachowanie, relacje z innymi, a o wygląd trzeba dbać, ale nie powinien być miarą oceniania i patrzenia na innych.
Tworzyli zasady bezpiecznego korzystania z internetu.

Uczniowie klas 4 i 5 zastanawiali się nad zaletami i wadami Internetu. Podczas zajęć kształtujących kreatywność szkicowali/projektowali symbole, które mogłyby promować Dzień Bezpiecznego Internetu, ale również akcje i kampanie społeczne przeciwko hejtowi w Internecie.

Klasy szóste wykonały badanie liczby godzin spędzonych w Internecie, uczyli się pracy zespołowej na dysku One Drive. Przesyłali wiadomości pocztą internetową.

Uczniowie klas 7 i 8 zapoznali się z pojęciami Fomo, Jomo, Momo, Foji, Phishing,  Fake News. Rozmawiali na temat Challenge i uzależnień związanych z internetem. Poznali pojęcie higiena cyfrowa.

Oglądali lekcję „Sztuczna inteligencja - fakty i mity. Zagrożenia nowej technologii, jak z niej bezpiecznie korzystać”.

Uczniowie kl. 8 na zajęciach z wychowawcą poruszyli problem niebezpiecznych zachowań w sieci. Wykorzystano film edukacyjny „Gdzie jest Mimi?” Przeprowadzono dyskusję na temat problemów bohaterki filmu i zachowania klasy.

Zrealizowano również temat z podręcznika do j. polskiego „Jak walczyć z cyberprzemocą?”

Wszyscy uczniowie wykonywali prace dotyczące omawianych zagadnień. Wykonana była również gazetka szkolna, przypominająca o tym ważnym święcie.

Większość  nauczycieli odbyła szkolenia dotyczące sztucznej inteligencji.

Puławy, 27.03.2024 r.

Powrót na początek strony