Spotkanie z policjantką

spotkaniezpolicjantka01.jpg

Dnia 12 stycznia 2024 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie dla uczniów z klas IV, V, VI, VII z przedstawicielką Powiatowej Komendy Policji w Puławach – st. sierż. M. Okoń. Pogadanka dotyczyła bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu, najczęstszych zagrożeń, na jakie narażone są dzieci oraz sposobów ochrony przed tymi niebezpieczeństwami.

Powrót na początek strony