Projekt edukacyjny klas pierwszych

sladami-tadzia04.jpg

Klasy 1a I 1b biorą udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym "Śladami Tadzia - rok z Tadeuszem Kościuszko"

Cele projektu:

  1. Poszerzenie wiedzy uczniów klas l-lll o patronie swojej szkoły.
  2. Integracja zespołu klasowego podczas realizacji projektu.
  3. Wychowanie do wartości takich jak patriotyzm, szacunek, wrażliwość.
  4. Integrowanie szkół poprzez realizację projektu.

W pierwszym etapie projektu uczniowie zapoznali się z pojęciami: patron szkoły, herb rodziny, zapamiętali pełne imię i nazwisko patrona swojej szkoły, zdobyli wiedzę na temat dzieciństwa Tadeusza Kościuszki, jego rodzinie i rodzinnym domu.

Projekt ten pięknie wpisuje się w jubileusz 50-lecia nadania naszej szkole imienia Tadeusza Kościuszki.

Powrót na początek strony