Kalendarz klasyfikacji

Kalendarz klasyfikacji

SEMESTR I

 • 14.11.2023 r. – zebrania z rodzicami
 • zimowa przerwa świąteczna - 23 – 31 grudnia 2023 r.
 • Od 15.01.2024 r. - informowanie ucznia w formie ustnej o przewidywanych ocenach semestralnych z przedmiotów i ocenie zachowania
 • 23.01.2024 r. – rada klasyfikacyjna za I semestr
 • 25.01.2024 r. – zebrania z rodzicami
 • 19.01.2024 r. – zakończenie I semestru
 • 22.01.2024 r. – początek II semestru
 • 29.01 – 11.02.2024 r. – ferie zimowe

SEMESTR II

 • wiosenna przerwa świąteczna - 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
 • 09.04.2024 r. – zebrania z rodzicami

egzamin ósmoklasisty

 • język polski - 14 maja 2024 r. godz. 9:00
 • matematyka - 15 maja 2024 r. godz. 9:00
 • język obcy nowożytny - 16 maja 2024 r. godz. 9:00

 

 • 21.05.2024 r. – zebrania z rodzicami
 • od 13.05.2024 r. - Wychowawcy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej i odnotować to w dzienniku
 • 06.06-12.06.2024 r. - informowanie ucznia o przewidywanej dla niego ocenach semestralnych z przedmiotów i ocenie z zachowania
 • 13.06.2024 r. – rada klasyfikacyjna
 • 21.06.2024 r. – zakończenie roku szkolnego

                    - zebranie rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny

 • ferie letnie - 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.
Powrót na początek strony